Wat is de Academische Werkplaats Duurzame Zorg?

Een toekomstbestendig zorgstelsel. Dat is de inzet van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg. Het uiteindelijk doel is het verbeteren van de gezondheid van burgers, een betere kwaliteit van zorg en het terugdringen van de kostenstijging in de zorg. Hiernaar lopen binnen de werkplaats verschillende onderzoeken, waarin wordt samengewerkt tussen Maastricht University en organisaties in het veld. Lees meer >