Uitbreiding Eerstelijnsplus project

20 May 2015

Ons onderzoek naar eerstelijnspluszorg is flink uitgebreid: we werken nu ook samen met de proeftuinen Mijn Zorg (Oostelijk Zuid-Limburg) en Anders Beter (Westelijke Mijnstreek), naast de al bestaande samenwerking met Blauwe Zorg (Maastricht-Heuvelland).

We monitoren en evalueren verschillende verschijningsvormen van eerstelijnspluszorg / substitutie. Promovenda Tessa Quanjel en onderzoeksassistentes Ine Bonekamp en Arja van de Voorde versterken sinds een halfjaar ons team. Daarnaast hebben we onze samenwerking met Vektis, die we al hadden binnen het project Marktwerking, uitgebreid: we zullen ook gebruik gaan maken van Vektis data bij het eerstelijnsplus onderzoek.