Team Rechtvaardige Zorg maakt stappen

21 May 2015

Het onderzoeksteam van het project Rechtvaardige Zorg  is een samenwerking aangegaan met de proeftuin Blauwe Zorg, een mooie stap. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de besluitvormingsprocedures op bestuursniveau rond de interventie anderhalvelijnszorg/eerstelijnspluszorg. 

Op deze manier ontstaat synergie met het project Eerstelijnsplus van onze Academische Werkplaats. Promovenda Willemine Willems zal in haar onderzoek gebruikmaken van diepte interviews en participerende observatie bij vergaderingen, en in de nieuwe zorgpraktijken van Blauwe Zorg. Daarbij wordt zij ondersteund door econoom prof. Philip Vergauwen en filosoof prof. Tsjalling Swierstra. Recentelijk is het onderzoeksteam uitgebreid met sociaal wetenschapper dr. Jessica Mesman.

Lees hier meer over dit project.