Succesvolle bijdrage Bram Fleuren aan WSH conferentie

28 May 2015

De Work, Stress, and Health Conference 2015 in Atlanta was een succes. Bram Fleuren gaf een presentatie over de nieuwe benadering en definitie van duurzame inzetbaarheid, welke goed werd ontvangen. Reacties op het conceptuele model, dat het mogelijk maakt duurzame inzetbaarheid te meten, waren positief.

Er werd al gevraagd naar de beschikbaarheid van een publicatie over het gepresenteerde, om er naar te kunnen verwijzen. Geïnteresseerden zullen nog even geduld moeten hebben; Bram legt momenteel een laatste hand aan het artikel. Het abstract van de presentatie op het WSH 2015 congres is wel al hier te vinden. Lees hier de blog van David Yamada, chair van de sessie waarin Bram presenteerde.


Het congres, met als thema sustainability, bracht verschillend internationale perspectieven op duurzaamheid in de context van werk samen. Belangrijke thema’s waren dan ook welzijn en gezondheid van werknemers, veiligheid op het werk en duurzame organisaties. Sprekers van over de hele wereld waren aanwezig, hetgeen een boeiend scala aan presentaties opleverde. Bram: “een van de hoogtepunten was de presentatie van Robert Karasek over de nieuwe Job Demands-Control questionnaire, die een multilevel perspectief op het reeds bestaande Job Demands-Control model zal bieden.” Daarnaast waren de panel discussie over sustainability in algemene zin en hoe het wordt vormgegeven in specifieke organisaties (bv. Coca Cola) erg interessant. Ook waren er verschillende informatieve posters te bewonderen en werden er tussen de bedrijven door boeiende discussies gevoerd.

“Meest opvallend was dat, in het kader van duurzaamheid, de focus in verschillende delen van de wereld iets verschilt. Waar in de VS het onderzoek nog jonger is, lijkt men daar vooral geïnteresseerd in ‘occupational safety’. Scandinavische onderzoekers lijken duurzaamheid vooral als breed begrip te benaderen, met daarin ook, vergelijkbaar met traditionele benaderingen van duurzaamheid, aandacht voor het milieu en duurzaam omgaan met de omgeving. Dit leverde voer voor een interessante discussie aan de ontbijttafel op.” Deze benadering contrasteert met Brams presentatie, die juist inzoomt op de duurzame inzetbaarheid van de werknemer als uitkomst van interacties tussen verschillende aspecten van werk. Dit past weliswaar binnen het brede begrip van sustainability, maar de nadruk ligt hier op uitkomsten op werknemer-niveau.