Preuvenemint-event 2015

16 September 2015

Op vrijdag 28 augustus presenteerden verschillende Academische Werkplaatsen – zo ook de Academische Werkplaats Duurzame Zorg - zich op het achtste Preuvenemint-event, georganiseerd door Maastricht UMC+. “Thema: Healthy Living: Netwerken in de regio”.

“Met zijn strategie ‘Healthy Living’ anticipeert Maastricht UMC+ op de toekomst. De ambitie van Maastricht UMC+ is om de gezondheid van de bevolking in haar regio op alle niveaus te verbeteren”, aldus de raad van bestuur van het MUMC+. “Samenwerken in netwerken vormt hierin een belangrijk onderdeel. De academische werkplaatsen zijn voorbeelden van zulke netwerken.”

Na de opening door prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, lid raad van bestuur Maastricht UMC+, sprak prof. dr. Dirk Ruwaard over het begrip Academische Werkplaats. Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur of netwerk waarin beleid, praktijk, onderzoek en opleidingen regionaal en langdurig samenwerken aan het oplossen van vraagstukken. Hij benadrukte het belang van regionale samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder overheid, verzekeraars, zorgaanbieders, patiënten/burgers, kennisinstellingen, zo mogelijk aangevuld met het bedrijfsleven, om te komen tot relevante onderwerpen en vernieuwende inzichten. De drie Academische Werkplaatsen, met als thema’s Publieke Gezondheid, Ouderenzorg en Duurzame Zorg, werden gepresenteerd door respectievelijk prof. dr. Ir. Maria Jansen, prof. dr. Jan Hamers en dr. Marieke Spreeuwenberg. In hun presentaties stond de manier waarop zij invulling geven aan hun academische werkplaats centraal.

Het publiek bestond uit een gemengd gezelschap van – naast partners uit zorg en onderzoek - onder andere vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, het (regionale) bedrijfsleven, gemeente Maastricht en ministeries. Na een afsluitend woord van prof. dr. Nanne de Vries (vice-decaan FHML/ lid raad van bestuur MUMC+) werd door menigeen gebruik gemaakt van de netwerkgelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje op het Preuvenemint.