Pilot resultaten anderhalvelijnszorg gepresenteerd in Friesland

18 May 2015

Een mooie mijlpaal is bereikt! De eerste analyses van de pilot anderhalvelijnszorg in de proeftuin Blauwe Zorg (Maastricht-Heuvelland) zijn uitgevoerd.

Sofie van Hoof is samen met Ronald Meerlo en Guy Schulpen van samenwerkingspartner ZIO uitgenodigd in Friesland, waar zij deze eerste resultaten heeft mogen presenteren bij een bijeenkomst over ‘het Friese Meekijkconsult’.

Zij waren hiervoor uitgenodigd, omdat specialisten en huisartsen in verschillende regio’s in Friesland plannen hebben voor het opzetten van meekijkconsulten. In de praktijk zijn er echter nog veel vragen: Wat is het nut van het meekijkconsult? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe is de concrete uitwerking van het meekijkconsult? 

Het doel van de avond was om initiatiefnemers in Friesland te inspireren tot het daadwerkelijk starten van ‘meekijkconsultinitiatieven’. Guy Schulpen en Ronald Meerlo hebben wat meer inzicht kunnen geven in de achtergrond, het nut en de uitwerking van de anderhalvelijnszorg en het meekijkconsult in de proeftuin Blauwe Zorg. Sofie van Hoof heeft de eerste resultaten van de pilotfase gepresenteerd.                                       

 
Guy Schulpen – ZIO Ronald Meerlo – ZIO Sofie van Hoof - UM

 

De bijeenkomst vond plaats op 9 april jl. en was georganiseerd door dokterszorg Friesland. De opkomst van huisartsen en medisch specialisten uit deze regio was groot, en de reacties waren positief!