Over ons

 

Doelstelling

Een toekomstbestendig zorgstelsel. Dat is de inzet van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg. Het uiteindelijk doel is het verbeteren van de gezondheid van burgers, een betere (ervaren) kwaliteit van zorg en het terugdringen van de kostenstijging in de zorg.

Werkwijze

De Academische Werkplaats beoogt de ontwikkelingen in het veld te faciliteren, door het verbinden van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs. Regionale initiatieven worden samengebracht en op onderdelen geëvalueerd en gemonitord.

Doelgroep

Wij willen een brede doelgroep bereiken, waarbij professionals onze belangrijkste partners zijn. We werken samen met verschillende zorgverleners, zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties.

Regio

Zuid-Limburg is een regio die ten opzichte van de rest van Nederland te maken heeft met een relatief slechtere gezondheidssituatie en een hogere blootstelling aan risicofactoren, gecombineerd met een snelle vergrijzing en ontgroening. Om in de toekomst de gezondheid van de bevolking te bevorderen, een goede kwaliteit van zorg te garanderen en stijgende kosten af te vlakken, is het vanuit maatschappelijk oogpunt van belang om met name in deze regio op het onderwerp ‘Duurzame zorg’ in te steken.

Ontstaan

Dit belang is ook onderstreept door het Maastricht UMC+. Naar aanleiding van de nota ‘Heel de Mens’ zijn in 2011 twee strategiebijeenkomsten georganiseerd en is een werkgroep ‘Integrale gezondheid’ ingesteld die aanbevelingen heeft gedaan om integrale zorg en daaraan gekoppeld onderzoek en onderwijs/opleiding binnen en buiten de muren van het Maastricht MUMC+ te verbeteren. Op 1 november 2012 heeft in vervolg hierop het Maastricht UMC+ een themaconferentie 'Duurzaamheid van Zorg' georganiseerd voor zorgpartijen uit Zuidoost- Nederland. Hierop is zeer positief gereageerd en is vanuit verschillende partijen (zorggroep/eerstelijn, ziekenhuis, verzekeraar, wonen-welzijn-zorg) de oproep gedaan voor academische ondersteuning bij verandertrajecten in het kader van duurzame zorg die moeten leiden tot een verbetering van de gezondheid van de bevolking, van de kwaliteit van zorg en een reductie in de kostenstijging. De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en het College van Bestuur van de UM willen hieraan graag bijdragen en financieren daarom de Academische Werkplaats Duurzame Zorg.