Onderzoekers van het project Eerstelijnsplus presenteren hun werk op EHMA congres

20 June 2018

Onderzoekers Tessa Quanjel en Esther van den Bogaart, beiden van het project Eerstelijnsplus, hebben hun werk gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Health Management Association (EHMA) in Budapest dat plaatsvond van 20 t/m 22 juni.

Het thema van het EHMA congres dit jaar, “Making It Happen”, had als doel de discussie op gang te brengen over het realiseren van veranderingen en het overwinnen van uitdagingen bij de uitvoering van beleid. Tijdens het congres waren 250 deelnemers uit meer dan 30 landen aanwezig met verschillende achtergronden, zoals gezondheidsmanagers, gezondheidsprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers.

Tijdens het congres presenteerde Esther de resultaten van haar onderzoek naar de inzet van het specialisme orthopedie op de Stadspoli. Hierbij ging ze vooral in op de mogelijkheid die de orthopeed sinds vorig jaar heeft om extra diagnostiek aan te vragen en het gevolg hiervan op de verwijsbeslissing ná een consult op de Stadspoli. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal patiënten dat doorverwezen wordt naar de tweede lijn significant is afgenomen, sinds meer diagnostiek aangevraagd kan worden. Haar presentatie werd goed ontvangen door de toehoorders.

Tessa presenteerde, door middel van een poster, de resultaten van de evaluatie van het specialisme cardiologie bij PlusPunt. Deze resultaten richten zich op de Triple Aim uitkomsten: ervaren kwaliteit van zorg, gezondheid van de populatie en de zorgkosten. Op alle punten van de Triple Aim zijn de resultaten veelbelovend.