Nieuwe publicatie voor project Eerstelijnsplus in de MijnZorg-regio

8 January 2018

Begin januari jl. is het artikel van Tessa Quanjel en anderen, getiteld: ‘Does an in-house internist at a GP practice result in reduced referrals to hospital-based specialist care?’ gepubliceerd in het international tijdschrift Scandinavian Journal of Primary Health Care. Het artikel gaat over de interventie ‘Consult bij de internist in de wijk’ dat plaats vindt in de regio Parkstad.

De interventie ‘Consult bij de internist in de wijk’ heeft tot doel om door middel van substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn, de Triple Aim doelstellingen (betere gezondheid, betere ervaren kwaliteit van zorg en verminderde kostenstijging) na te streven. De internistische consultatie is een vorm van eerstelijnspluszorg, ook wel anderhalvelijnszorg genoemd. De internist houdt consulten in huisartsenpraktijken. Als kerntaak heeft de internist het ondersteunen van de poortwachtersfunctie van de huisarts. De huisarts kan, voor bepaalde aandoeningen, advies vragen aan de internist via de consultatiefunctie. De patiënt blijft echter onder behandeling bij de huisarts in de eerste lijn. Daarnaast wordt het substitutie-effect versterkt door het wekelijks multidisciplinair overleg tussen de internist en de huisarts over patiënten.

In het artikel worden de effecten van deze interventie op het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn, het ziekenhuis, beschreven. De volgende vraagstelling staat centraal: Wat is het effect van eerstelijnspluszorg op het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn, het ziekenhuis? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft men bij twee huisartsenpraktijken in Zuid-Limburg data met betrekking tot het doorwijsgedrag verzameld. Voor een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de resultaten verwijzen we u graag naar het artikel