Promotie Maartje van der Aa

5 April 2018

Maartje van der Aa heeft op 5 april jl. haar proefschrift ‘Financial risks of illness: a shared responsibility? Solidarity and deservingness in health insurance and disability insurance in the Netherlands’ succesvol verdedigd in het auditorium van de Universiteit Maastricht.

Voor haar proefschrift heeft Maartje van der Aa gewerkt binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg voor het project ‘Sociale zekerheid en zorg’. Samen met haar team, bestaande uit em. prof. dr. Maarse, prof. dr. mr. Evers, prof. mr. dr. Klosse en dr. Paulus heeft Maartje antwoord proberen te geven op de vraag hoe duurzaamheid van sociale zekerheid wordt gewaarborgd en welke aanknopingspunten dit biedt voor het waarborgen van de duurzaamheid van de zorg. In het proefschrift zijn beide sociale verzekeringen onderzocht en beantwoord aan drie doelstellingen. Ten eerste is inzicht verschaft in de effecten die hervormingen hebben gehad op de solidariteit in de zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ten tweede zijn de meningen over wie het al dan niet verdient om gebruik te maken van de collectief gefinancierde middelen uit deze verzekeringen in kaart gebracht. Ten slotte zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering met betrekking tot deze onderwerpen belicht.

Klik hier voor een beknopte samenvatting van de resultaten van het proefschrift.