Factsheet Zuid-Limburgse Jeugd-GGZ

20 March 2018

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De jeugdzorg bestaat voor een deel uit geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen: de jeugd-GGZ. Vanwege het grote aantal jeugdige GGZ gebruikers en de hoge jeugd-GGZ kosten in Zuid-Limburg, hebben de gemeenten uit deze regio de Universiteit van Maastricht de opdracht gegeven om hier onderzoek naar te doen. Onderzocht wordt welke demografische en sociaaleconomische kenmerken het gebruik van de GGZ door jongeren onder de 18 jaar kunnen voorspellen. Daarnaast wordt gekeken welke diensten en interventies Zuid-Limburgse gemeenten aanbieden om jeugd-GGZ gebruik tegen te gaan. Meer informatie over de onderzoeksopzet is te vinden in deze factsheet. Tevens worden hierin de resultaten en conclusies van het onderzoek besproken.