Symposium ‘Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg’

4 December 2017

‘Zit er toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg? Hoe raken we de juiste snaar in de Zuid-Limburgse proeftuinen?’ Dat is het thema van het symposium op 28 maart 2018, georganiseerd door de Academische Werkplaats Duurzame Zorg. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de wijzen waarop de anderhalvelijnsinitiatieven in de Zuid-Limburgse proeftuinen Blauwe Zorg, MijnZorg en Anders Beter in de praktijk worden gebracht.

Aansluitend vindt de lectorale rede plaats van Marieke Spreeuwenberg, lector ‘Zorg op Afstand’ bij Zuyd Hogeschool en tevens universitair hoofddocent bij Maastricht University en werkzaam binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg, met als titel: ‘Van Zorg Op Afstand naar Zorg Dichtbij: Limburg als eHealth Innovatieregio’.

Binnen de Zuid-Limburgse proeftuinen Blauwe Zorg, MijnZorg en Anders Beter vinden verschillende anderhalvelijnsinitiatieven plaats. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de totstandkoming van de initiatieven en de bevindingen tot nu toe. Samen met alle betrokkenen zal worden gereflecteerd op deze uitkomsten en zal vooruit worden geblikt op de volgende te nemen stappen. Sprekers tijdens het symposium zijn afkomstig van nationaal, provinciaal en regionaal niveau met vertegenwoordiging van beleid, bestuur, praktijk, cliënt/patiënt en onderzoek.

Het symposium vindt plaats in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht. De toegang voor zowel het symposium als de lectorale rede is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Meer informatie over het symposium, het programma en over de inschrijving vindt u hier.