Publicatie eerste artikel project Eerstelijnsplus in de MijnZorg-regio

6 September 2017

In september 2017 is het artikel van Tessa Quanjel en anderen, getiteld: ‘Evaluating a Dutch cardiology primary care plus intervention on the Triple Aim outcomes: study design of a practice-based quantitative and qualitative research’ gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMC Health Services Research. Het artikel gaat over het design, de onderzoeksopzet, van het onderzoek naar eerstelijnspluszorg in de proeftuin MijnZorg. 

Het onderzoek dat beschreven staat in het artikel is gericht op de opzet van de evaluatie van cardiologie in het PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen. Eerstelijnspluszorg heeft als doel om door middel van substitutie van specialistische zorg van de tweede naar de eerste lijn aan de Triple Aim doelstellingen (betere gezondheid, betere ervaren kwaliteit van zorg en verminderde kostenstijging) te voldoen. Dit onderzoek heeft als doel om na te gaan of deze Triple Aim doelstellingen worden behaald. Hiervoor worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt.

In het artikel wordt de aanleiding tot initiatieven zoals eerstelijnspluszorg toegelicht en de interventie uitvoerig beschreven. Daarnaast ligt de nadruk op het onderzoeksdesign, de doelen, de hypotheses (verwachte resultaten), de vraagstellingen en de onderzoeksmethoden. In de discussie wordt dieper ingegaan op het belang van dit onderzoek, verwachtingen en (mogelijke) belemmeringen.

Klik hier om het hele artikel te lezen.