Publicatie over biopsychosociale profielen van mensen met diabetes in PLOS One en NTvG

27 July 2017

Op 27 juli jl. verscheen in PLOS One een artikel van onder andere Arianne Elissen, Dorijn Hertroijs en Dirk Ruwaard over de grenzen van de huidige aanpak van type 2 diabeteszorg in Nederland. De meest recente editie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) besteedde eveneens aandacht aan het artikel, dat is gebaseerd op een analyse van gegevens van 840 deelnemers aan De Maastricht Studie.

De onderzoekers laten zien dat op basis van de huidige richtlijnen voor type 2 diabeteszorg bij ongeveer twee derde van de patiënten een goede glycemische controle wordt bereikt, met een HbA1c van 7%/53 mmol/mol of lager. Eén derde van de patiënten wordt met deze standaardaanpak echter onvoldoende bereikt: uit de gegevens van De Maastricht Studie blijkt dat deze groep gemiddeld minder vertrouwen in de eigen bekwaamheid heeft alsmede een lager inkomen en opleidingsniveau, een langere diabetesduur en meer complicaties.

Binnen de groep patiënten met onvoldoende glycemische controle kunnen bovendien twee subgroepen worden onderscheiden: één met een hoge kwaliteit van leven (71,4%) en één met een lage kwaliteit van leven (28,6%). De laatste subgroep blijkt relatief slecht af te zijn op een veelvoud van biopsychosociale kenmerken, waaronder diverse leefstijlfactoren, zelfbekwaamheid, inkomen, opleiding en arbeidssituatie, ziekteduur, complicaties, medicatiegebruik, enzovoorts.

Inzicht in relevante biopsychosociale verschillen binnen de diabetespopulatie is belangrijk om een nieuwe, meer persoonsgerichte aanpak van zorg te ontwikkelen. Er wordt momenteel gewerkt aan vervolganalyses, waarbij ook naar veranderingen in glycemische controle over de tijd wordt gekeken. Klik hier voor het PLOS One artikel en hier voor het nieuwsbericht in NTvG.