Publicatie marktwerking in de zorg; wat weten we daarover en hoe moet het verder?

De onderzoekers van het project marktwerking, Daan Westra, Federica Angeli, Martin Carree en Dirk Ruwaard, hebben afgelopen februari een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Health Policy. In het artikel getiteld ‘Understanding competition between healthcare providers: Introducing an intermediary inter-organizational perspective’ staat de vraag wat bekend is over het effect van marktwerking in de zorg en hoe het onderzoek daarnaar een vervolg zou moeten krijgen centraal. 

In verschillende landen, waaronder Nederland, zijn elementen van marktwerking ingevoerd in de zorg om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Het wetenschappelijke bewijs voor het effect van marktwerking in de zorg is echter wisselend. Het valt de onderzoekers op dat dergelijk onderzoek vooral gebaseerd is op economische modellen die geen rekening houden met verschillende samenwerkingsvormen tussen zorgorganisaties. De zorg is volgens de auteurs echter bij uitstek een sector waarin organisaties veel met elkaar samenwerken. Zij pleiten dan ook voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken die rekening houden met dergelijke samenwerkingsverbanden in toekomstig onderzoek naar de rol van marktwerking in de zorg. Het volledige artikel is hier te lezen.