Publicatie tweede artikel project Eerstelijnsplus in de Blauwe Zorg regio

Augustus 2016 is het tweede artikel over de Eerstelijnspluspilot in de Blauwe Zorg regio (Maastricht-Heuvelland) gepubliceerd in BMC Family Practice. In dit artikel, getiteld ‘Substitution of outpatient care with primary care: a feasibility study on the experiences among general practitioners, medical specialists and patients’, wordt nader ingegaan op de inhoud en toegevoegde waarde van de interventie volgens verschillende stakeholders en de tevredenheid van de patiënt.

Tijdens de pilotstudie (april 2013 - januari 2014) hielden medisch specialisten van vijf medisch specialismen (interne geneeskunde, neurologie, orthopedie, dermatologie en cardiologie), tweewekelijks consulten in zes huisartspraktijken. Huisartsen uit zes andere praktijken (doorverwijspraktijken) konden eveneens patiënten verwijzen.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de inhoud en toegevoegde waarde van Anderhalvelijnsconsulten volgens betrokken huisartsen en medisch specialisten, om inzicht te krijgen in het geschatte percentage verwijzingen naar het ziekenhuis dat voorkomen zou kunnen worden door Anderhalvelijnszorg en om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van Anderhalvelijnszorg volgens patiënten in vergelijking met reguliere ziekenhuiszorg.

Voor dit kwantitatieve onderzoek zijn verwijsdata en vragenlijsten gebruikt. De vragenlijsten zijn ingevuld door huisartsen, medisch specialisten en patiënten. De vragenlijsten voor huisartsen en specialisten gingen over de inhoud van het consult en acties naar aanleiding van het consult. In de vragenlijst voor patiënten werd gevraagd naar de tevredenheid over de ontvangen zorg.

Uit de vragenlijsten ingevuld door huisartsen blijkt dat 85,4% van de naar de Anderhalvelijn verwezen patiënten bij het niet bestaan daarvan direct doorverwezen zouden zijn naar de tweede lijn. Uit de vragenlijsten ingevuld door specialisten blijkt dat 21,9% van de patiënten na een Anderhalvelijnsconsult alsnog werd doorverwezen naar de tweede lijn; 78,1% bleef in de eerste lijn. Deze percentages zijn afhankelijk van het specialisme; voornamelijk beschouwende specialismen ‘houden’ patiënten in de eerste lijn. Daarnaast vond de specialist in 75,9% van de gevallen het consult een meerwaarde hebben. Tenslotte bleek uit de vragenlijsten ingevuld door patiënten dat de informatieverstrekking door de specialist in de Anderhalve lijn een hoger rapportcijfer kreeg vergeleken met die in de tweede lijn.

Anderhalvelijnszorg lijkt een veelbelovende interventie die kan leiden tot substitutie van zorg zonder een ‘tussenstation’ te zijn. Op  basis  van  de  resultaten van de pilot zijn in Maastricht twee Stadspoli’s geopend en is het aantal deelnemende specialismen uitgebreid en aangepast. Deze  stadspoli’s worden vanaf 1 januari 2015  in een grootschalig observationeel onderzoek door de AWDZ geëvalueerd op Triple Aim uitkomsten.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.