Publicatie artikel project Marktwerking

2 July 2016

Juli 2016 is het artikel van Daan Westra en anderen, getiteld “Understanding specialist sharing: A mixed-method exploration in an increasingly price-competitive hospital market” gepubliceerd in het international tijdschrift Social Science & Medicine. Het artikel gaat in op de omvang van en motieven achter het fenomeen ‘specialist sharing’ in Nederlandse ziekenhuizen.

In het artikel wordt beschreven dat medisch specialisten steeds meer lijken te werken binnen meerdere organisaties, ook wel ‘specialist sharing’ genoemd. Tot op heden heeft deze vorm van inter-organisatorische samenwerking weinig wetenschappelijke aandacht gekregen.

Het artikel beschrijft allereerst een kwantitatieve studie naar de omvang van het fenomeen. Hieruit blijkt dat ongeveer twintig procent van alle medisch specialisten zijn aangesloten bij meerdere ziekenhuizen. ‘Specialist sharing’ komt voor bij alle medische specialismen en in alle Nederlandse ziekenhuizen.

Het artikel beschrijft tevens een kwalitatieve studie naar de persoonlijke en organisatorische motieven achter het fenomeen. Resultaten van deze studie laten zien dat het ontwikkelen van meer vaardigheid, efficiëntie en financiële voordelen persoonlijke motieven zijn voor ‘specialist sharing’. Er worden echter ook nadelen benoemd, zoals een toenemende werkdruk en discontinuïteit van zorg.

De conclusie van het artikel is dat ‘specialist sharing’ moet worden geïnterpreteerd als een vorm van inter-organisatorische samenwerking tussen gezondheidszorgorganisaties, waarmee een kennisuitwisseling op gang komt. Hoewel de verbetering van de kwaliteit van zorg een belangrijke factor is die ten grondslag ligt aan het fenomeen, is het bewijs hiervoor nog niet geleverd. Het grootschalige voorkomen van ‘specialist sharing’ en de onderliggende strategische overwegingen hiervan kunnen een inbreuk vormen op de Mededingingswet.

Referentie artikel:

Westra D, Federica Angeli  F, Evelina Jatautaitė E, Carree M, Ruwaard D. Understanding specialist sharing: A mixed-method exploration in an increasingly price-competitive hospital market. Social Science & Medicine. DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.06.019

Link naar artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953616303008