Maartje van der Aa en Daan Westra presenteren hun werk op EHMA congres

10 June 2016

Onderzoekers Maartje van der Aa van het project Sociale Zekerheid en Zorg en Daan Westra van het project Marktwerking hebben afgelopen juni hun werk gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Health Management Association (EHMA) in Porto.

Maartje presenteerde de resultaten van haar Discrete Choice Experiment onder de populatie in het algemeen en beleidsmakers rondom de vraag ‘wie verdient er zorg?’ (zie foto). Haar presentatie werd zeer goed ontvangen door de toehoorders. Vooral de conclusie dat de algemene bevolking en beleidsmakers op een andere manier denken over wie zorg verdient, werd interessant bevonden. Als lid van de Young Board van EHMA gaf Daan samen met twee andere leden een workshop rondom het thema ‘community-based participatory research’. Daan presenteerde tevens de eerste resultaten van zijn onderzoek naar het gebruik van grensoverschrijdende zorg door Nederlanders. Die resultaten riepen bij het publiek voornamelijk de vraag op hoe de Nederlandse situatie is ten opzichte van andere Europese landen en gaf daarmee aanknopingspunten voor een internationaal vergelijkend onderzoek.