Workshop Primary Care Plus tijdens International Conference on Integrated Care

30 May 2016

Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg hebben afgelopen mei tijdens de 16e editie van de ‘International Conference on Integrated Care’ in Barcelona een workshop georganiseerd rondom het thema Primary Care Plus. Doel van de sessie was om het thema Primary Care Plus vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Vier van de zes projecten binnen de academische werkplaats hadden een actieve bijdrage aan de workshop. Tessa Quanjel, en Mariëlle Kroese/ Sofie van Hoof van het eerstelijnsplus project bespraken het patiëntenperspectief en de business case. Bram Fleuren (Duurzame inzetbaarheid) belichtte de invloed van deze zorgvorm op de inzetbaarheid van medisch specialisten. Willemine Willems (Rechtvaardige zorg) gaf het publiek een inkijk in de totstandkoming van de Stadspoli’s in Maastricht. Tot slot schetste Daan Westra (Marktwerking) de mededingingsrechtelijke kaders van samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Aansluitend aan de presentaties werd er onder leiding van Dirk Ruwaard met het internationale publiek, dat veel belangstelling had voor de workshop, volop gediscussieerd over de voor- en nadelen en implicaties van Primary Care Plus.