Academische Werkplaats Duurzame Zorg in de publiciteit: “Meer generalisten nodig in de zorg”

17 May 2016

In het Dagblad De Limburger verscheen op 14 mei 2016 een interview met Dirk Ruwaard (programmaleider Academische Werkplaats Duurzame Zorg) en Erik van Rossum (lector ouderenzorg aan Zuyd Hogeschool). In het artikel wordt gepleit voor een herstructurering van de beroepenstructuur binnen de zorg in Nederland.

Dirk Ruwaard en Erik van Rossum stellen in het artikel dat de bestaande beroepenstructuur fors op de schop moet. Momenteel zijn er 1700 opleidingen en 2400 beroepen in de zorgsector. Dat is onoverzichtelijk; samenhang en afstemming ontbreken.  Het is dus een ‘mega-uitdaging’ om een enorm verkokerd en onoverzichtelijk stelsel om te vormen. Er wordt gepleit voor vroegtijdige samenwerking van studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau. Lees het volledige interview via deze link.