Publicatie artikel project Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg - delier

15 February 2016

In februari 2016 is het eerste artikel van het project  Senior Friendly Hospital Care, toegespitst op het verbeteren van zorg inzake delier, gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift International Journal of Geriatric Psychiatry. Het doel van dit artikel, getiteld “Psychometric Properties and Feasibility of Instruments for the Detection of Delirium in Older Hospitalized Patients: a Systematic Review”, was om de kwaliteit en bruikbaarheid in kaart te brengen van de verschillende instrumenten die beschikbaar zijn voor het vaststellen van een delier bij oudere ziekenhuispatiënten.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuurstudie waarbij alle wetenschappelijke artikelen die een dergelijk instrument onderzocht hebben en voldeden aan bepaalde inclusiecriteria uitgebreid zijn gelezen en beoordeeld op kwaliteit. Vervolgens zijn de resultaten van al deze studies op een rij gezet. De aspecten waar we naar gekeken hebben bij het beoordelen van de instrumenten zijn de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de instrumenten.

Uit de studie is gebleken dat er veel instrumenten ontwikkeld zijn. De kwaliteit en bruikbaarheid van de instrumenten verschillen erg van elkaar. Ook is de methodologische kwaliteit van sommige studies niet altijd even hoog, hetgeen de resultaten van de studies kan beïnvloeden. De twee instrumenten die in deze review als beste zijn beoordeeld zijn de Confusion Assessment Method (CAM) ontwikkeld door Inouye et al. (1990), en de Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) ontwikkeld door Gaudreau et al. (2005). Ook zijn er recentelijk een aantal delier instrumenten ontwikkeld voor de mantelzorger, omdat zij vaak beschikken over belangrijke informatie over het functioneren van de patiënt voor de opname. Deze informatie is belangrijk voor het vaststellen van een delier.

Referentie artikel:

van Velthuijsen, E., Zwakhalen, S., Warnier, R., Mulder, W., Verhey, F., Kempen R. Psychometric Properties and Feasibility of Instruments for the Detection of Delirium in Older Hospitalized Patients: a Systematic Review.  International Journal of Geriatric Psychiatry. DOI: 10.1002/gps.4441

Link naar het artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26898375