Publicatie eerste artikel project Eerstelijnsplus in de Blauwe Zorg regio

25 April 2016

April 2016 is het eerste artikel over de Eerstelijnspluspilot in de Blauwe Zorg regio (Maastricht-Heuvelland) gepubliceerd in het International Journal of Integrated Care. In dit artikel, getiteld ‘Substitution of hospital care with primary care: defining the conditions of Primary Care Plus’, worden belemmerende en bevorderende factoren van Eerstelijnsplus beschreven, evenals randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Eerstelijnsplus. Tijdens de pilotstudie konden een aantal huisartsen  patiënten naar de medisch specialist (internist, neuroloog, orthopeed en dermatoloog) verwijzen die consult hield in verschillende huisartsenpraktijken. Na het consult kreeg de huisarts een (snel) advies van de medisch specialist over de verdere behandeling en/of de te volgen procedure voor de klachten van de patiënt.

In dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van interviews met betrokken huisartsen en medisch specialisten, observaties van alle vergaderingen met betrekking tot deze Eerstelijnspluspilot en focusgroepen met betrokken huisartsen, medisch specialisten en projectleden. De data werd geanalyseerd door middel van een conventionele inhoudsanalyse, welke resulteerde in gecategoriseerde belemmerende en bevorderende factoren en beleidsaanpassingen, waarna de randvoorwaarden geformuleerd werden.

De belangrijkste randvoorwaarden die dit onderzoek opleverde waren: 1) maak afspraken op bestuurlijk niveau, 2) organiseer een collectief, geïntegreerd ICT-systeem waar alle betrokken huisartsen en medisch specialisten toegang toe hebben, 3) beschrijf een profiel voor de ‘ideale’ medisch specialist die Eerstelijnspluszorg uit moet voeren, 4) ontwikkel een verwijsprotocol waarin de in aanmerking komende patiënten voor Eerstelijnspluszorg beschreven staan, 5) organiseer overlegmogelijkheden voor huisartsen en medisch specialisten en 6) beschrijf een diagnostiek protocol, waarin alle procedures met betrekking tot diagnostiek beschreven staan.

Dit haalbaarheidsonderzoek heeft bruikbare informatie opgeleverd voor aanpassingen van de Eerstelijnsplusinterventie, hetgeen heeft geresulteerd in de opening van de Stadspoli’s.

Referentie artikel:

Hoof SJM van, Kroese MEAL, Spreeuwenberg MD, Elissen AMJ, Meerlo RJ, Hanraets MMH, Ruwaard D. Substitution of Hospital Care with Primary Care: Defining the Conditions of Primary Care Plus. International Journal of Integrated Care. 2016;16(1):12. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2446

Link naar artikel: http://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.2446/