Tweede werkconferentie Substitutie

26 September 2016

Op 26 september zijn vertegenwoordigers van de drie Limburgse proeftuinen – MijnZorg, Blauwe Zorg en Anders Beter – opnieuw bijeengekomen om ervaringen uit te wisselen rondom het thema Substitutie van zorg. Ook ditmaal was er een divers gezelschap aanwezig. Zorgverzekeraars CZ en VGZ, de provincie Limburg, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg, eerstelijns organisaties ZIO, HuisartsenOZL en MCC Omnes, ziekenhuizen Zuyderland en MUMC+ en onderzoekers van de AWDZ kwamen deze middag bijeen.

Na een welkomstwoord van Dirk Ruwaard, werd door de onderzoekers (Tessa Quanjel en Esther van den Bogaart) een update gegeven over de huidige stand van zaken binnen de drie proeftuinen. Hierin werden zowel de ontwikkelingen in de praktijk als de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek gepresenteerd. Daarna werd gediscussieerd over onderwerpen die door de verschillende proeftuinen zelf waren aangedragen. Er werd geconcludeerd dat het opzetten, implementeren, monitoren en evalueren van substitutie een ingewikkelde aangelegenheid is, maar dat de samenwerking tussen de verschillende stakeholders binnen de proeftuinen met de Academische Werkplaats Duurzame Zorg op basis van co-creatie uniek is.