Subsidie toegekend door ZonMw voor project Blauwe Zorg in de wijk

7 May 2016

De gemeentelijke decentralisaties zijn een speerpunt van ontwikkeling vanuit de proeftuin Blauwe Zorg. In samenwerking met zorggroep ZIO, GGD Zuid-Limburg, gemeente Maastricht, Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar VGZ is een experiment opgezet om tot andere wijkzorg te komen. Onder het motto Blauwe Zorg in de wijk krijgt de innovatieve aanpak de komende jaren vorm in vier Maastrichtse wijken. De Academische Werkplaatsen ‘Publieke Gezondheid’ en ‘Duurzame Zorg’ hebben van ZonMW subsidie gekregen voor de evaluatie van dit project.  

Door de gemeentelijke decentralisatie zijn een aantal knelpunten in zorg- en welzijnsland versterkt. De schotten in de financiering – bijvoorbeeld tussen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wmo – staan de zorg- en dienstverlening steeds meer in de weg. Daarmee samen hangt een toenemende bureaucratisering waardoor het voor zowel zorgvrager als zorgverlener onoverzichtelijk en complex wordt. Door het ontbreken van samenhang in complexe situaties waarin vaak meerdere zorgverleners van verschillende organisaties betrokken zijn, laat de afstemming helaas ook te wensen over. Daarom hebben ZIO, de gemeente Maastricht, GGD Zuid-Limburg en zorgverzekeraar VGZ in deze regio de handen ineen geslagen om een betere verbinding te creëren tussen het sociale domein en het zorgdomein. Middels een wijkpilot in vier buurten in het stadsdeel Maastricht Noord-Oost hoopt men de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren, de gezondheid van de bevolking te verbeteren en de kosten in de hand te houden.

Doel is om vanuit positieve gezondheid middels een geïntegreerde buurtaanpak een beweging in gang te zetten waardoor levenskwaliteit van bewoners verbetert en gezondheidsverschillen verkleinen binnen bestaande financiële kaders.

Klik hier voor het artikel van Blauwe Zorg in de wijk in De Eerstelijns van maart 2016.