Subsidie toegekend aan project PlusPraktijken binnen proeftuin MijnZorg

1 June 2016

Per 1 juni 2016 is binnen de proeftuin MijnZorg het nieuwe initiatief ‘PlusPraktijken’ van start gegaan. PlusPraktijken zijn huisartsenpraktijken die, met hulp van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HuisartsenOZL) en zorgverzekeraar CZ, innovatieprojecten gaan oppakken. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg gaat de monitoring en evaluatie van dit project verzorgen.

Het profiel van de PlusPraktijken sluit aan bij de huisartsenpraktijk van de toekomst. Een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Het doel is om met de PlusPraktijken een flinke slag te maken in het bijdragen aan Triple Aim: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten.

Per 1 juni 2016 zijn de eerste vijf PlusPraktijken van start gegaan, gevolgd door nog eens vijf PlusPraktijken per 1 juli 2016. De laatste vier PlusPraktijken zijn per 1 januari 2017 aangehaakt. Naast een stapsgewijze uitbreiding van het aantal PlusPraktijken zullen ook de interventies jaarlijks verdiept en uitgebreid worden.

CZ en HuisartsenOZL zijn een exclusief contract voor de periode van vijf jaar overeengekomen om dit initiatief te testen. Middels mixed-methods (een combinatie van kwalitatieve en een kwantitatieve onderzoeksmethoden) wordt de effectiviteit van deze aanpak op de Triple Aim door de AWDZ onderzocht. 

Meer informatie over de PlusPraktijken vindt u op de website van de proeftuin MijnZorg.