Rapport innovatief project van zorggroep Huisartsenzorg Drenthe gepubliceerd

11 May 2017

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg werkt mee aan een innovatief project van zorggroep Huisartsenzorg Drenthe (HZD) om tot een integraal programma chronische zorg te komen. De eerste resultaten hiervan zijn recent gepubliceerd in het rapport “Op weg naar een integraal programma chronische zorg: Resultaten deelonderzoek in de zorggroep Huisartsenzorg Drenthe.”

Het doel van het project van de HZD is door middel van een ziekte-overstijgend, integraal programma chronische zorg, de zorg te verbeteren voor patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Om meer inzicht te krijgen in de doelgroep van een dergelijk programma, is in het afgelopen jaar de zorgzwaarte(gedefinieerd als het zorggebruik van de patiënt in de huisartspraktijk) van de patiëntenpopulatie in Drenthe onderzocht.

De resultaten laten zien dat zorgzwaarte geassocieerd is met verschillende individuele patiëntkenmerken, waaronder het aantal chronische aandoeningen alsook de aard daarvan. Chronische multimorbiditeit lijkt een belangrijk aandeel te hebben in het aantal consulten per patiënt, met name wanneer er sprake is van een combinatie van fysieke en mentale problematiek. Opvallend genoeg neemt, wanneer er sprake is van chronische multimorbiditeit, niet alleen het aantal consulten voor chronische aandoeningen toe, maar ook het aantal consulten voor niet-chronische aandoeningen. Daarnaast is het aantal consulten bij het hebben van één chronische aandoening groter voor de niet-chronische aandoeningen dan voor de chronische aandoeningen.

Concluderend biedt zorgzwaarte een goede basis voor het indelen van patiënten in subgroepen binnen een integraal programma chronische zorg, om verschillende redenen. Zorgzwaarte is een ziekte-overstijgende uitkomstmaat, die patiënten ongeacht hun specifieke aandoening(en) met elkaar gemeen hebben en waarin relevante verschillen bestaan. Daarnaast is een aantal individuele kenmerken geassocieerd met zorgzwaarte, wat een indeling van patiënten in verschillende zorgzwaartegroepen op basis van hun kenmerken mogelijk maakt. Ten slotte heeft zorgzwaarte oog voor alle consulten die een patiënt heeft, zowel voor chronische als voor niet-chronische aandoeningen, en is het daarmee een bij uitstek geschikte maat voor een generalistische, persoonsgerichte indeling van patiënten binnen de huisartsenpraktijk.

Het vervolgonderzoek, gekoppeld aan een promotietraject, zal zich de komende periode richten op risicostratificatie en waardecreatie voor huisartsenpraktijken. Daarover kunt u in een volgende nieuwsbrief meer lezen.

Wilt u het hele rapport lezen? Klik dan hier