Publicatie voor project Eerstelijnsplus in de MijnZorg-regio

1 May 2018

Begin mei jl. is het derde artikel van Tessa Quanjel en anderen, getiteld: ‘Shifting hospital care to primary care: An evaluation of cardiology care in a primary care setting in the Netherlands’ gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMC Family Practice. Het artikel gaat over de evaluatie van PlusPunt Medisch Centrum en is gericht op het specialisme cardiologie.

In het artikel wordt een deelstudie beschreven waarbij onderzoek is gedaan naar welke patiënten met cardiologische klachten (minder) geschikt zijn voor eerstelijnspluszorg. Op basis van retrospectieve data verzameld door PlusPunt MC, is onderzocht welke verwijsindicaties en redenen tot verwijzing gerelateerd waren aan een grotere kans op verwijzing naar de tweede lijn (ná een consult bij de cardioloog bij PlusPunt). Uit het onderzoek bleek dat mannen, oudere patiënten, patiënten met de verwijsindicaties: ‘stabiele angina pectoris’ of ‘kortademigheid’ en patiënten met de reden tot verwijzing ‘ter bevestiging’ of ‘screening van onduidelijke pathologie’ een significant grotere kans hadden om alsnog te worden verwezen naar de tweede lijn (het ziekenhuis). Patiënten met de reden tot verwijzing ‘ter geruststelling’ hadden een significant grotere kans om terug te worden verwezen naar de huisarts. Zorgprofessionals kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om het verwijsproces naar eerstelijnsplus en de tweede lijn te verbeteren.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de resultaten verwijzen we u graag naar het artikel.