Publicatie project Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg - delier

14 February 2017

In februari is het artikel van Eveline van Velthuijsen en anderen, getiteld ‘Detection and management of hyperactive and hypoactive delirium in older patients during hospitalization: a retrospective cohort study evaluating daily practice’ gepubliceerd in het International Journal of Geriatric Psychiatry. In dit artikel is de dagelijkse praktijk betreffende de herkenning en behandeling van hyperactief en hypoactief delier bij oudere (65+) ziekenhuispatiënten beschreven.

Uit de studie is gebleken dat er zeer waarschijnlijk sprake is van een grote onderherkenning van delier bij ouderen in het ziekenhuis. Op basis van de literatuur verwachten we dat 29-64% van de ouderen een delier krijgt, terwijl uit ons onderzoek bleek dat bij 5% van de ouderen een delier is vastgesteld. Vooral het hypoactieve delier lijkt vaak gemist te worden. Verder ontving 86% van de delirante patiënten een antipsychoticum (vooral haloperidol) voor de behandeling van het delier, terwijl niet-medicamenteuze interventies bij slechts 69% van de delirante patiënten ingezet werden. Richtlijnen voor delier bij volwassenen stellen dat het gebruik van medicatie beperkt moet worden tot patiënten bij wie niet-medicamenteuze interventies niet afdoende zijn. Het gebruik van haloperidol bij patiënten met een hypoactief delier wordt afgeraden.

Betere voorlichting over het belang van de herkenning en de juiste behandeling van delier bij oudere ziekenhuispatiënten zou de zorg voor deze kwetsbare groep patiënten kunnen verbeteren.

Het volledige artikel is hier te lezen.