Publicatie over substitutie in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

3 March 2017

Op 3 maart j.l. verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) het artikel van Daan Westra, Mariëlle Kroese en Dirk Ruwaard over de ins en outs van substitutie. In het artikel genaamd ‘Substitutie van zorg. Wat weten we, wat moeten we weten en wat moeten we doen?’ geven de onderzoekers hun perspectief op substitutie van zorg in Nederland.

Binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg (AWDZ) is er veel ervaring op het gebied van onderzoek naar substitutie-initiatieven. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar substitutie in de drie Limburgse proeftuinen Blauwe Zorg, MijnZorg en Anders Beter.

Vanuit de AWDZ ervaart men dat er in Nederland momenteel een substitutiebeweging gaande is en krijgt men vaak de vraag of substitutie de toename in zorgkosten daadwerkelijk weet af te remmen. Hoewel de onderliggende rationale plausibel is, bestaat er op dit moment nog geen bewijs of – en welke mate – substitutie-initiatieven succesvol zijn.  Het artikel benadrukt dan ook het belang van gedegen onderzoek naar het succes van specifieke substitutie-initiatieven.

In het artikel stellen de onderzoekers dat hoewel substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn veelbelovend is, er tot op heden weinig wetenschappelijk bewijs bestaat voor het effect van bepaalde substitutie-initiatieven. De onderzoekers leggen in het artikel uit waar dergelijk bewijs volgens hen op gebaseerd zou moeten zijn. Zo stellen ze onder andere dat onderzoek naar substitutie zich moet richten op de Triple Aim uitkomsten en vanuit een helikopter visie longitudinaal onderzoek moet worden uitgevoerd. Het volledige artikel is hier te lezen.