Projecten Duurzame Inzetbaarheid, Eerstelijnsplus, Rechtvaardige zorg en Marktwerking slaan handen ineen

26 April 2017

Vijf promovendi van de projecten duurzame inzetbaarheid (Bram Fleuren), eerstelijnsplus (Sofie van Hoof en Tessa Quanjel), rechtvaardige zorg (Willemine Willems), en marktwerking (Daan Westra) hebben de handen ineengeslagen. Samen onderzochten ze wat de gevolgen zijn voor de inzetbaarheid van medisch specialisten wanneer zij werken in een ziekenhuis en in een eerstelijnsplus centra in vergelijking met de inzetbaarheid van medisch specialisten die werken in meerdere tweedelijns instellingen. Het artikel waar de onderzoekers aan werken is onlangs geaccepteerd voor een presentatie op het jaarlijkse congres van de Academy of Management in Atlanta, USA. De onderzoekers zullen hun bevindingen daar in augustus presenteren.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg

Eerstelijnsplus

Eerstelijnsplus: samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

Marktwerking

Marktwerking in de gezondheidszorg

Rechtvaardige zorg

Duurzame zorg is rechtvaardige zorg.

Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg - delier

Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg toegespitst op het verbeteren van zorg inzake delier

Sociale zekerheid en zorg

Solidariteitsontwikkeling in de sociale zekerheid en zorg.