Project rondom zorgvraagzwaarte voor wijkverpleging in samenwerking met Academische Werkplaats Ouderenzorg

11 January 2016

Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg hebben in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg een subsidie ontvangen van MeanderGroep om onderzoek te doen naar de zorgvraagzwaarte voor wijkverpleegkundige zorg in Limburg.

Doel van het project is om inzicht te krijgen in welke (combinaties van) kenmerken van individuen en populaties bepalend zijn voor de zwaarte van de vraag naar wijkverpleging in een bepaalde regio. Centraal hierbij staat de focus op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De inzichten die voortkomen uit het project vormen input voor de ontwikkeling van vraaggestuurde resultaatbekostiging van wijkverpleegkundige zorg op basis van risicostratificatie in bijvoorbeeld zorgprofielen. Het project maakt deel uit van het in januari 2016 door MeanderGroep en CZ gestarte experiment ‘Ruimte voor Resultaat’. Vanuit de AWDZ zijn Arianne Elissen en Dirk Ruwaard bij het onderzoek betrokken. Klik hier voor de website van MeanderGroep.