Programma ‘Doorontwikkeling Wijkverpleging’ gestart

15 June 2017

Afgelopen juni werd tijdens een kick-off bijeenkomst in Utrecht het officiële startsein gegeven voor het programma ‘Doorontwikkeling wijkverpleging’. Binnen dit programma werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met onder andere de Universiteiten van Maastricht, Tilburg en Utrecht, om te komen tot een nieuwe bekostigingssystematiek voor wijkverpleging. Namens de Academische Werkplaats Duurzame Zorg zijn Anne van den Bulck, Arianne Elissen en Dirk Ruwaard betrokken, samen met Silke Metzelthin van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

In het nieuwe bekostigingsmodel voor wijkverpleging moeten de behoeften van mensen aan zorg, de zelfredzaamheid van cliënten en het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige centraal staan. Om dit te bereiken, wordt de praktijk maximaal betrokken bij de ontwikkeling van het model. De eerste stap was het uitzetten van een enquête onder verpleegkundigen werkzaam in de wijk, door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de NZa en beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Verpleegkundigen werd gevraagd om voor 35 cliëntkenmerken aan te geven hoe relevant zij deze vinden voor het voorspellen van de behoeften aan wijkverpleegkundige zorg.

In totaal reageerden 1.007 verpleegkundigen uit heel Nederland op de enquête. Zij gaven aan 15 van de 35 cliëntkenmerken relevant te vinden, waaronder ‘terminale fase’ en ‘ondersteuning vanuit het sociaal netwerk’. De inzichten uit de enquête zullen, samen met verder kwalitatief en kwantitatief onderzoek, de basis vormen voor een nieuwe bekostiging op basis van cliëntkenmerken. De enquête is onderdeel van het promotieonderzoek van Anne van den Bulck. De resultaten zullen later dit jaar worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Meer informatie over de enquête en het programma Doorontwikkeling Wijkverpleging vindt u in het artikel hierover op Skipr en op de website van het NZa.