Presentaties op International Conference on Integrated Care 2017

10 May 2017

Afgelopen mei vond  voor de 17e keer de ‘International Conference on Integrated Care’ plaats, ditmaal in Dublin.  Tessa Quanjel presenteerde haar onderzoek naar eerstelijnspluszorg. In haar presentatie besprak Tessa de opzet van haar onderzoek en de eerste tussentijdse resultaten.

Op dit moment kunnen we stellen dat de ervaren kwaliteit van zorg op de meeste punten significant beter is in de interventiegroep (eerstelijnspluszorg) vergeleken met de controlegroep (care-as-usual). De groepen verschillen niet qua gezondheidsuitkomsten. Op dit moment is men nog bezig met het verzamelen van gegevens rondom de kosten. De presentatie werd goed ontvangen, het publiek was erg geïnteresseerd en stelde een aantal (kritische) vragen.

Klik hier om de hele presentatie te bekijken.

Daarnaast presenteerde Mariëlle Kroese namens Niels Hameleers een poster over het definiëren van doelgroepen voor een nieuw integraal programma chronische zorg door de relatie tussen zorgzwaarte (gedefinieerd als het zorggebruik van de patiënt in de huisartspraktijk) en verschillende individuele patiëntkenmerken te onderzoeken. Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden in het bijbehorende rapport “Op weg naar een integraal programma chronische zorg: Resultaten deelonderzoek in de zorggroep Huisartsenzorg Drenthe.”

Op de conferentie waren 1200 wetenschappers en professionals uit allerlei disciplines van 54 nationaliteiten rondom (geïntegreerde) zorg aanwezig. Voor meer informatie over de International Foundation for Integrated Care verwijzen we u graag naar de website.

Interessant? De 18e International Conference on Integrated Care zal worden gehouden van 23-25 mei 2018 in Utrecht.