Nieuwsbrief 8 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

  
 
 
 

Project rondom zorgvraagzwaarte voor wijkverpleging in samenwerking met Academische Werkplaats Ouderenzorg

Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg hebben in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg een subsidie ontvangen van MeanderGroep om onderzoek te doen naar de zorgvraagzwaarte voor wijkverpleegkundige zorg in Limburg.

Lees meer

Publicatie tweede artikel project Eerstelijnsplus in de Blauwe Zorg regio

Augustus 2016 is het tweede artikel over de Eerstelijnspluspilot in de Blauwe Zorg regio (Maastricht-Heuvelland) gepubliceerd in BMC Family Practice. In dit artikel, getiteld 'Substitution of outpatient care with primary care: a feasibility study on the experiences among general practitioners, medical specialists and patients', wordt nader ingegaan op de inhoud en toegevoegde waarde van de interventie volgens verschillende stakeholders en de tevredenheid van de patient. 

Lees meer

Presentatie duurzame inzetbaarheid - INCOSE

Bram Fleuren heeft op 16 september op de International Conference on Sustainable Employability 2016 in Brussel zijn werk rondom het meetbaar maken van duurzame inzetbaarheid gepresenteerd. Wetenschappers en professionals uit alle disciplines betrokken bij duurzame inzetbaarheid waren aanwezig bij deze conferentie.

Lees meer

Tweede werkconferentie Substitutie

Op 26 september zijn vertegenwoordigers van de drie Limburgse proeftuinen - MijnZorg, Blauwe Zorg en Anders Beter - opnieuw bijeengekomen om ervaringen uit te wisselen rondom het thema Substitutie van zorg. Ook ditmaal was er een divers gezelschap aanwezig. Zorgverzekeraars CZ en VGZ, de provincie Limburg, patientenorganisatie Huis voor de Zorg, eerstelijns organisaties ZIO, HuisartsenOZL en MCC Omnes, ziekenhuizen Zuyderland en MUMC+ en onderzoekers van de AWDZ kwamen deze middag bijeen.

Lees meer