Nieuwsbrief 5 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

  
 
 
 

AOM Travel Beurs voor Daan Westra

Daan Westra heeft onlangs de Healthcare Management Division Student Travel Scholarship gewonnen om de jaarlijkse bijeenkomst van de Academy Of Management in Anaheim, Californie (USA) in augustus bij te wonen.

Lees meer

Publicatie eerste artikel project Eerstelijnsplus in de Blauwe Zorg regio

April 2016 is het eerste artikel over de Eerstelijnspluspilot in de Blauwe Zorg regio (Maastricht-Heuvelland) gepubliceerd in het International Journal of Integrated Care. In dit artikel, getiteld 'Substitution of hospital care with primary care: defining the conditions of Primary Care Plus', worden belemmerende en bevorderende factoren van Eerstelijnsplus beschreven, evenals randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Eerstelijnsplus.

Lees meer

Publicatie artikel project Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg - delier

In februari 2016 is het eerste artikel van het project  Senior Friendly Hospital Care, toegespitst op het verbeteren van zorg inzake delier, gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift International Journal of Geriatric Psychiatry. Het doel van dit artikel, getiteld "Psychometric Properties and Feasibility of Instruments for the Detection of Delirium in Older Hospitalized Patients: a Systematic Review", was om de kwaliteit en bruikbaarheid in kaart te brengen van de verschillende instrumenten die beschikbaar zijn voor het vaststellen van een delier bij oudere ziekenhuispatienten.                                                                                             

Lees meer

Filmpje Sociale Zekerheid en Zorg

In het animatiefilmpje over het project Sociale Zekerheid en Zorg belichten wij een van de lopende onderzoeksprojecten. Het filmpje laat zien dat solidariteit zowel in de gezondheidszorg als in de sociale zekerheid van groot belang is.

Lees meer

Het alternatief voor de zorg

Onlangs is het boek 'Het alternatief voor de zorg: humaniteit boven bureaucratie' verschenen. Voor dit boek hebben Hans Maarse (betrokken bij het project Sociale Zekerheid en Zorg) en  Dirk Ruwaard (betrokken bij de projecten Eerstelijnsplus en Marktwerking) samen het hoofdstuk 'Humaniteit en doelmatigheid in de zorg: twee kanten van dezelfde medaille?: de politiek van de betaalbaarheid en de doelmatigheid' geschreven.                                                                                 

Lees meer