Nieuwsbrief 1 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

  
 
 
 

Wat is de Academische Werkplaats Duurzame Zorg?

 

Een toekomstbestendig zorgstelsel. Dat is de inzet van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg. Het uiteindelijk doel is het verbeteren van de gezondheid van burgers, een betere kwaliteit van zorg en het terugdringen van de kostenstijging in de zorg.

Lees meer

Films die recent vanuit de werkplaats geproduceerd zijn

De film over de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg heeft een kijkje in de keuken van onze virtuele werkplaats.

In de animatiefilm over het project Marktwerking in de zorg belichten wij een van de zes lopende onderzoeksprojecten. We laten zien hoe we samenwerking en concurrentie in de zorg analyseren en daaruit conclusies trekken. 

De film van het onderzoeksproject Eerstelijnsplus legt uit hoe wij inzicht willen krijgen in de haalbaarheid, effectiviteit en kosteneffectiviteit van eerstelijnspluszorg (ook wel anderhalvelijnszorg genoemd).

 

Duurzame zorg presenteert op Work, Stress and Health Conferentie

Bram Fleuren is uitgenodigd om zijn onderzoek te presenteren op de "Work, Stress and Health Conference 2015" in Atlanta (VS). 

Hij zal spreken over een vernieuwende kijk op het concept duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg.

Lees meer

Symposia

 

Wij dragen vanuit de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg bij aan kennisdeling door het organiseren van werkconferenties en symposia. Meer informatie hierover volgt via de website en in de komende nieuwsbrieven.

 

Hervorming van de langdurige zorg: blijft de solidariteit behouden?

De hervorming van de langdurige zorg is een veelbesproken onderwerp. Het is voor ons dan ook een reden geweest om een analyse te maken over de mogelijke gevolgen van deze hervorming op de solidariteit.

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft deze analyse in december gepubliceerd.

Lees meer

Onze website is live!

 

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Duurzame Zorg? Kijk dan op www.academischewerkplaatsduurzamezorg.nl voor onze projecten, samenwerkingspartners, nieuws of contact.

 

De allereerste nieuwsbrief

 

Wij zijn zo vrij geweest u onze eerste nieuwsbrief te sturen. Hiermee houden wij u op de hoogte van activiteiten rondom verbeteringen in de zorg. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief.