Wat is de Stadspoli?

8 December 2014

Er zijn in Maastricht twee zogenaamde Stadspoli's geopend, waar eerstelijnspluszorg (ook wel anderhalvelijnszorg genoemd) wordt verleend.

Hiernaast vind u een filmpje, gemaakt door ZIO en het azM, waarin aan patiënten wordt uitgelegd wat de Stadspoli is.

Binnen de academische werkplaats loopt een onderzoek naar de resultaten van deze nieuwe vorm van zorg.