Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg

Duurzame zorg begint bij medewerkers. Als zij zich goed voelen, gezond zijn en over de juiste competenties beschikken, draagt dat bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van de zorg. Door demografische, technologische en economische ontwikkelingen komen werkenden in de zorg echter onder druk te staan. De toenemende zorgvraag en afnemende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, leiden tot een hogere werkdruk. Tegelijkertijd verandert de zorg en de wijze waarop deze wordt georganiseerd, waardoor er andere eisen aan de competenties van medewerkers worden gesteld. Daar komt bij dat zij door de veranderingen in het pensioenstelsel langer moeten doorwerken.

Duurzame inzetbaarheid

Om op lange termijn aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, moeten zorgorganisaties investeren in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Op die manier kunnen ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidstekorten worden beperkt en de arbeidsparticipatie en productiviteit worden vergroot. Daartoe is het van belang om eerst te weten wat duurzame inzetbaarheid precies is en welke factoren de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg bepalen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een multidisciplinair onderzoeksproject gestart.

Doel van het onderzoek

In dit multidisciplinaire project worden de inzichten van arbeidseconomie, arbeidsepidemiologie en arbeidspsychologie gecombineerd. Dat gebeurt om de factoren in beeld te brengen die duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg bepalen. De nadruk ligt daarbij op factoren waar zorgorganisaties controle over hebben, zoals werktijdregelingen, competentie-eisen en taakkenmerken. Het project moet direct bruikbare handvatten opleveren waarmee zorgorganisaties de gezondheid, welzijn en arbeidsparticipatie van hun medewerkers kunnen bevorderen om daarmee toekomstige arbeidstekorten te voorkomen.

Onderzoeksvragen

In het onderzoek richten wij ons op de volgende vragen:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid, welke aspecten zijn kenmerkend en hoe kunnen die ni beeld worden gebracht?
  • Wat is de relatie tussen werktijdregelingen en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg en welke aspecten ervan beïnvloeden duurzame inzetbaarheid.
  • Wat is de relatie tussen de competentie-eisen en de competenties van werkenden in de zorg en duurzame inzetbaarheid en welke competenties zijn nodig om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven?
  • Wat is de relatie tussen specifieke taakkenmerken en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg en welke taakkenmerken zijn (het meest) bepalend voor duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe kunnen zorgorganisaties, op basis van factoren die in beeld zijn gebracht, duurzame inzetbaarheid van hun werknemers bevorderen?