Nieuwe publicatie voor project Duurzame Inzetbaarheid

20 June 2018

Onlangs is het artikel van Bram Fleuren en anderen, getiteld: ‘Time takes us all? A two-wave observational study of age and time effects on sustainable employability’ gepubliceerd in het vooraanstaande Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Het artikel gaat over het effect van tijd en leeftijd op de verschillende aspecten van Duurzame Inzetbaarheid.

Een opvallende bevinding in het artikel is dat leeftijd maar beperkt effect heeft op duurzame inzetbaarheid van werkenden wanneer voor tijdseffecten wordt gecontroleerd. Deze bevinding is controversieel, omdat vaak wordt aangenomen dat oudere werknemers extra aandacht behoeven, omdat zij minder inzetbaar zouden zijn. Het artikel bespreekt dat dit toch niet zozeer het geval lijkt, en dat in plaats van enkel op oudere werknemers te focussen, duurzame inzetbaarheid voor iedereen onderzocht en verbeterd zou moeten worden. Gelet op de heterogeniteit binnen leeftijdsgroepen, lijkt het raadzaam om duurzame inzetbaarheid niet leeftijds- maar individu gebaseerd te benaderen.

Bent u benieuwd naar het artikel? Het artikel is nu al hier te downloaden en zal later ook via open access hier beschikbaar worden gesteld.