Nieuwe gezichten binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg

1 March 2017

Met Susanne Hanssen als  onderzoeksmedewerker en twee PhD’s, te weten Sanne Grootjans en Gijs Brouwer,  is de Academische Werkplaats Duurzame Zorg weer uitgebreid.

Per 1 september is Susanne Hanssen als onderzoeksmedewerker aan de slag gegaan. Susanne assisteert bij verschillende projecten in de proeftuinen ‘Blauwe Zorg’ en ‘MijnZorg’. Van origine is Susanne verpleegkundige en hiervoor heeft ze 17 jaar lang als onderzoeksmedewerker voor verschillende projecten gewerkt op de afdeling ‘Huisartsengeneeskunde’.

Sanne Grootjans is sinds 1 december 2016 als PhD werkzaam op het project Blauwe Zorg in de wijk. Dit project is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats ‘Publieke Gezondheid’ en ‘Duurzame Zorg’. Sanne heeft hiervoor als fysiotherapeut gewerkt in een revalidatiecentrum. In 2012 behaalde zij haar master in Global Health.

Gijs Brouwer is per 1 maart 2017 gestart als PhD op het project van de Pluspraktijken in de Proeftuin MijnZorg. De Pluspraktijken zijn 15 huisartspraktijken die in het kader van Triple Aim met een set van interventies de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de populatie willen verbeteren zonder de kosten van de zorg (meer) te laten stijgen. Gijs zal tijdens zijn PhD traject het effect van de Pluspraktijken op de Triple Aim doelstellingen evalueren. Gijs heeft hiervoor de bachelor gezondheidswetenschappen en de master Healthcare Policy, Innovation and Management gevolgd bij Maastricht University. Na het voltooien van zijn studie is hij een periode werkzaam geweest als consultant in de gezondheidszorg en keert nu weer terug bij de universiteit.