Nieuw project: Integraal programma chronische zorg

15 June 2016

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg werkt samen met IQ Healthcare van het Radboudumc aan een innovatief project van zorggroep Huisartsenzorg Drenthe (HZD). Het doel van het project is door middel van een integraal programma chronische zorg, de zorg te verbeteren voor patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Op woensdag 15 juni vond de aftrapbijeenkomst van het project plaats in Drenthe, waaraan ook prof. Dirk Ruwaard middels een presentatie zijn bijdrage leverde.

Huisartsenzorg Drenthe is een grote zorggroep waarbij bijna alle huisartsen in Drenthe zijn aangesloten. Om betere zorg te bieden aan mensen met (meerdere) chronische ziekten, wil HZD een Integrale DBC Chronische Zorg ontwikkelen. Samen met IQ Healthcare van het Radboudumc, zal de Academische Werkplaats Duurzame Zorg onderzoek doen naar dit nieuwe initiatief.

Tijdens de eerste fase van het onderzoek voert de Academische Werkplaats Duurzame Zorg het kwantitatieve deel uit en IQ Healthcare het kwalitatieve deel. Middels kwantitatieve analyses brengt het onderzoek de regionale situatie in kaart en geeft een indicatie van de doelgroep voor het programma. Het gaat hierbij om de prevalentie van chronische ziekten en multimorbiditeit, deelname aan huidige ketenzorgprogramma’s en zorggebruik in consulten. IQ Healthcare brengt de zorginhoud van de te ontwikkelen Integrale DBC Chronische Zorg in kaart en leidt hiervan vervolgens de indicatoren voor deze DBC af ten behoeve van de monitoring van de geleverde zorg.

Tijdens de aftrapbijeenkomst van dit project op 15 juni in Fluitenberg (bij Hoogeveen) waren naar schatting 35 aanwezigen waaronder huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en verzekeraars. Dirk Ruwaard en Niels Hameleers waren aanwezig namens de Academische Werkplaats Duurzame Zorg. Na twee inleidende presentaties door huisartsen heeft Dirk Ruwaard een presentatie gegeven over de uitdaging van zorg voor mensen met multimorbiditeit en over de aanpak van het onderzoek. De presentatie werd goed ontvangen en de aanwezigen namen actief deel aan de discussie die volgde.