Kritische publicatie over de heersende definitie van duurzame inzetbaarheid

30 November 2016

Het team rondom duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg heeft afgelopen november een commentaar gepubliceerd in het Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. In het stuk ‘Critical reflections on the currently leading definition of sustainable employability’ wordt ingegaan op de heersende definitie van duurzame inzetbaarheid.

In het commentaar wordt kritisch gekeken naar de momenteel meest geciteerde definitie van duurzame inzetbaarheid en beargumenteerd op welke punten verdere ontwikkeling nodig is. Het stuk verscheen in de november uitgave van het Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, een vooraanstaand eerste kwartiel journal op het gebied van werk en gezondheid.

Geïnteresseerden kunnen hier een online versie van stuk bekijken op de website van het Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.