Het alternatief voor de zorg

12 April 2016

Onlangs is het boek ‘Het alternatief voor de zorg: humaniteit boven bureaucratie’ verschenen. Voor dit boek hebben Hans Maarse (betrokken bij het project Sociale Zekerheid en Zorg) en  Dirk Ruwaard (betrokken bij de projecten Eerstelijnsplus en Marktwerking) samen het hoofdstuk ‘Humaniteit en doelmatigheid in de zorg: twee kanten van dezelfde medaille?: de politiek van de betaalbaarheid en de doelmatigheid’ geschreven.

Het boek verschijnt in de succesvolle serie Beroepseer. In het boek wordt de afrekencultuur in de zorg bekritiseerd. Niet alleen wordt beschreven wat er allemaal mis is in de huidige zorg, maar het laat ook zien hoe het wel moet aan de hand van praktijkvoorbeelden. In het boek worden de overheden en alle partijen in de zorg opgeroepen om de blik op zorg te verbreden en zich te richten op het ontketenen en faciliteren van de in overvloed aanwezige positieve krachten. Op de site http://www.hetalternatiefvoordezorg.nl is meer informatie te vinden over het boek.