Factsheet Zuid-Limburgse Jeugd-GGZ

16 April 2018

Onlangs is de factsheet ‘Zuid-Limburgse Jeugd-GGZ’ verschenen met daarin informatie over het onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de demografische en sociaaleconomische kenmerken die het gebruik van de GGZ door jongeren onder de 18 jaar in Zuid-Limburg voorspellen.

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De jeugdzorg bestaat voor een deel uit geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen: de jeugd-GGZ. Vanwege het grote aantal jeugdige GGZ-gebruikers en de hoge jeugd-GGZ kosten in Zuid-Limburg, hebben de gemeenten uit deze regio de Universiteit Maastricht de opdracht gegeven om hier onderzoek naar te doen. Naast dat men heeft onderzocht welke demografische en sociaaleconomische kenmerken het gebruik van de GGZ door jongeren onder de 18 jaar kunnen voorspellen, wordt ook gekeken welke diensten en interventies Zuid-Limburgse gemeenten aanbieden om jeugd-GGZ gebruik tegen te gaan.

Meer informatie over de onderzoeksopzet is te vinden in de factsheet. Tevens worden hierin de resultaten en conclusies van het onderzoek besproken.