Bijeenkomst Platform NieuweZorg ‘2017: Begin van het morele tijdperk?’

13 December 2016

Op 13 december 2016 vond bij CZ in Tilburg de NieuweZorg-bijeenkomst plaats: ‘2017: begin van het morele tijdperk?’ Het symposium was volledig gewijd aan de proeftuinen MijnZorg en Anders Beter in Zuid-Limburg. Vanuit de Academische Werkplaats Duurzame Zorg ging Dirk Ruwaard in zijn presentatie ‘Verdraaide wetenschap - Practice-based Onderzoek’ dieper in op de ontwikkelingen in de wetenschap en op het onderzoek naar de verschillende initiatieven in de proeftuinen in Zuid-Limburg. Daarnaast werden door andere proeftuinpartners presentaties verzorgd.

De bijeenkomst, georganiseerd door CZ en AbbVie, stond in het teken van de verhoudingen tussen zorgvragers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en bestuurders. Deze verhoudingen staan, met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, toenemend in de schijnwerpers. Ontwikkelingen in maatschappij en technologie vragen om gefundeerd vertrouwen, hetgeen in het Morele Tijdperk verenigd wordt. Deze veranderingen vragen om een ‘rolverdraaiing’ van systeem en bedoeling. De bijeenkomst was er op gericht de aanwezige partijen te prikkelen en mee te nemen in verfrissende initiatieven vanuit de zorgvrager, de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, wetenschap en uit de proeftuinen MijnZorg en Anders Beter.

Dirk Ruwaard benoemde in zijn presentatie het feit dat door de ontwikkelingen in de maatschappij andere eisen gesteld worden aan onderzoek. Waar eerst RCTs gezien werden als “heilige graal” wordt nu steeds meer nadruk gelegd op Practice-based onderzoek. Aansluitend hieraan presenteerde hij het onderzoek naar de verschillende initiatieven in de proeftuinen in Zuid-Limburg, dat uitgevoerd wordt door de AWDZ. Of initiatieven, zoals Pluspunt in de proeftuin MijnZorg, ook leiden tot lagere zorgkosten is nu nog te vroeg om te zeggen. Langetermijn monitoren is voor dit soort onderzoeken noodzakelijk. Zijn boodschap was dan ook: geef het de tijd.

Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt en de presentaties zijn op video vastgelegd. Het verslag en de videopresentaties vindt u hier.