Bijdrage door team Marktwerking aan ‘Zorg voor Toezicht’

29 February 2016


De leden van het projectteam Marktwerking hebben onlangs een bijdrage geleverd aan het boek “Zorg voor Toezicht”. Daan Westra, Federica Angeli, Martin Carree en Dirk Ruwaard gaan in hun bijdrage in op de bestuurlijke verwevenheid van zorgorganisaties.

Het boek, dat door de NVTZ is samengesteld en waaraan 36 auteurs hebben meegewerkt, belicht de verschillende belangen en opvattingen over effectief toezicht in de Nederlandse zorg.

Het projectteam Markwerking laat op basis van de jaarverslagen van zorgorganisaties onder andere zien dat de verwevenheid in de laatste jaren steeds verder is toegenomen en dat de uitvoering niet altijd strookt met de zorgbrede governance code. Ze stellen op basis van die bevinding de vraag of er niet op een andere manier omgegaan moet worden met deze bestuurlijke verwevenheid van zorgorganisaties. Het boek is te verkrijgen via managementboek.nl