AOM Travel Beurs voor Daan Westra

20 April 2016

Daan Westra heeft onlangs de Healthcare Management Division Student Travel Scholarship gewonnen om de jaarlijkse bijeenkomst van de Academy Of Management in Anaheim, Californië (USA) in augustus bij te wonen.

De medische afdeling van de Academy of Management kent elk jaar een beurs toe aan twee promovendi ter ondersteuning van hun aanwezigheid op de jaarlijkse conferentie.  Met behulp van de beurs zal Daan naar de Verenigde Staten reizen om de jaarlijkse bijeenkomst van de Academy of management bij te wonen. Hij zal daar niet één, maar zelfs twee kwantitatieve papers presenteren over samenwerking tussen de organisaties in de gezondheidszorg. Deze papers zijn deel van zijn promotietraject over concurrentie en samenwerking in de gezondheidszorg - één van de projecten van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg.