Nieuwsbrief 7 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

  
 
 
 

Publicatie artikel project Marktwerking

Juli 2016 is het artikel van Daan Westra en anderen, getiteld "Understanding specialist sharing: A mixed-method exploration in an increasingly price-competitive hospital market" gepubliceerd in het international tijdschrift Social Science & Medicine. Het artikel gaat in op de omvang van en motieven achter het fenomeen 'specialist sharing' in Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer

Nieuw project: Integraal programma chronische zorg

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg werkt samen met IQ Healthcare van het Radboudumc aan een innovatief project van zorggroep Huisartsenzorg Drenthe (HZD). Het doel van het project is door middel van een integraal programma chronische zorg, de zorg te verbeteren voor patienten met (meerdere) chronische aandoeningen. Op woensdag 15 juni vond de aftrapbijeenkomst van het project plaats in Drenthe, waaraan ook prof. Dirk Ruwaard middels een presentatie zijn bijdrage leverde.

Lees meer

Subsidie toegekend door ZonMw voor project Blauwe Zorg in de wijk

De gemeentelijke decentralisaties zijn een speerpunt van ontwikkeling vanuit de proeftuin Blauwe Zorg. In samenwerking met zorggroep ZIO, GGD Zuid-Limburg, gemeente Maastricht, Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar VGZ is een experiment opgezet om tot andere wijkzorg te komen. Onder het motto Blauwe Zorg in de wijk krijgt de innovatieve aanpak de komende jaren vorm in vier Maastrichtse wijken. De Academische Werkplaatsen 'Publieke Gezondheid' en 'Duurzame Zorg' hebben van ZonMW subsidie gekregen voor de evaluatie van dit project.

Lees meer

Academische Werkplaats Duurzame Zorg in de publiciteit: "Samenwerken aan Duurzame Zorg"

In Zorgvisie Magazine 5 verscheen in mei het artikel: "Struikelend naar de toekomst" over Duurzame Zorg. Prof. Dirk Ruwaard werd voor dit artikel geinterviewd en dan met name  over het effect van anderhalvelijnszorg.

Lees meer

Vervolgsubsidie voor anderhalvelijnszorg in drie Limburgse proeftuinen

Eind juli heeft de Academische Werkplaats Duurzame Zorg twee vervolgsubsidies ontvangen voor het project 'Monitoring en evaluatie van anderhalvelijnszorg in de drie Limburgse proeftuinen 2016 - 2018; Provincie Limburg als innovatieregio voor gezonde samenwerking tussen 1e en 2e lijn'. Zowel de Provincie Limburg als zorgverzekeraars CZ en VGZ willen de monitoring en evaluatie van anderhalvelijnszorg financieel ondersteunen voor een periode van drie jaar.

Lees meer

Volg ons nu ook via onze groep op LinkedIn

Volg ons nu ook via LinkedIn en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg. 

Lees meer