Nieuwsbrief 18 Speciale uitgave anderhalvelijnszorg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 18: Speciale uitgave over evaluatierapport "Monitoring en evaluatie van substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen"

  
 
 
 

Table of Contents

  • Anderhalvelijnszorg sterk alternatief voor ziekenhuiszorg

  • Zorgpad 'Beter bewegen bij artrose' leidt tot minder diagnostiek aanvragen en tevreden patienten en professionals

Anderhalvelijnszorg sterk alternatief voor ziekenhuiszorg

Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patient, kortere wachttijden en daarnaast ook een toename van de tevredenheid bij patienten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dit zijn de belangrijkste opbrengsten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met een alternatief voor reguliere ziekenhuiszorg, de zogenoemde anderhalvelijnszorg.

Dat is een intensieve samenwerking van huisartsen en medisch specialisten in speciale centra, buiten de muren van het ziekenhuis. Hier ziet de medisch specialist de patient en geeft een behandeladvies aan de huisarts, die de regie houdt. Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht evalueerden de proeftuinen in de regio en presenteren hun eindrapport.

Lees meer >

Zorgpad 'Beter bewegen bij artrose' leidt tot minder diagnostiek aanvragen en tevreden patienten en professionals

Het zorgpad 'Beter bewegen bij artrose' dat in 2015 geintroduceerd werd binnen proeftuin Anders Beter is een vorm van substitutie gericht op het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn door patienten met artrose eerst de noodzakelijke zorg in de eerste lijn bij huisarts en fysiotherapeut aan te bieden.

Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht (UM) evalueerden het zorgpad en presenteerden hun bevindingen in het rapport 'Monitoring en evaluatie van substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen'.

Lees meer >