Nieuwsbrief 12 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

  
 
 
 

Publicatie over biopsychosociale profielen van mensen met diabetes in PLOS One en NTvG

Op 27 juli jl. verscheen in PLOS One een artikel van onder andere Arianne Elissen, Dorijn Hertroijs en Dirk Ruwaard over de grenzen van de huidige aanpak van type 2 diabeteszorg in Nederland. De meest recente editie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) besteedde eveneens aandacht aan het artikel, dat is gebaseerd op een analyse van gegevens van 840 deelnemers aan De Maastricht Studie. 

Lees meer

Publicatie eerste artikel project Eerstelijnsplus in de MijnZorg-regio

In september 2017 is het artikel van Tessa Quanjel en anderen, getiteld: 'Evaluating a Dutch cardiology primary care plus intervention on the Triple Aim outcomes: study design of a practice-based quantitative and qualitative research' gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMC Health Services Research. Het artikel gaat over het design, de onderzoeksopzet, van het onderzoek naar eerstelijnspluszorg in de proeftuin MijnZorg. 

Lees meer

Programma 'Doorontwikkeling Wijkverpleging' gestart

Afgelopen juni werd tijdens een kick-off bijeenkomst in Utrecht het officiele startsein gegeven voor het programma 'Doorontwikkeling wijkverpleging'. Binnen dit programma werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met onder andere de Universiteiten van Maastricht, Tilburg en Utrecht, om te komen tot een nieuwe bekostigingssystematiek voor wijkverpleging. Namens de Academische Werkplaats Duurzame Zorg zijn Anne van den Bulck, Arianne Elissen en Dirk Ruwaard betrokken, samen met Silke Metzelthin van de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Lees meer

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice voor Maike Tietschert

Op 7 februari 2017 heeft Maike Tietschert, werkzaam bij de afdeling Health Services Research, haar aanvraag voor een Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice succesvol verdedigd. Inmiddels is Maike naar de Verenigde Staten vertrokken om 12 maanden op Stanford University onderzoek te verrichten naar geintegreerde zorg en verschillen en overeenkomsten in het Amerikaanse en Nederlandse gezondheidszorgsysteem.

Lees meer

Daan Westra wint Outstanding Reviewer Award

Daan Westra heeft de 'Outstanding Reviewer Award' van de Healthcare Management divisie van de Academy of Management gewonnen. Daan ontving de prijs tijdens het jaarlijkse congres van de Academy of Management in Atlanta (USA).

Lees meer